Office separation – damn sad and unhappiness…

office seat chaneIt was very painful moment for me in office – Panoramic Universal….when management is decide to shuffle the sitting arrangement according to the team and uniting the team together. My whole team is shifted to the one of training room available in office…it is very tiny and like classroom..where I can see my team – not able to communicate with the other team mate… not able to chat with Rubence, Ashihsh, Amar, Sangram, Shahu sir, Amol Dada n Manoj…it is cubic room where i can just see same face of my team…..

panoramic changesI am feeling as same as शाळा कांदबरी end when Joshi was just pass and went to SSC, where other hand his friend just remain back because they failed or shifted. His love शिरोडकर also shifted to some other places as her dad got transfer to another city….the class room was in corner of school – nothing can be seen from their – life was blank and dark —- mention below –

 

 

मी  कितीतरी वेळ तसाच बसून राहिलो. मग हळूहळू मला सगळ नीट समजत  गेले. रिझल्ट लागला  होता. सूर्या आणि फावड्या नापास झाले होते. सूर्या त्याच इत्यत राहणार होता. फावड्याची शाळा सुटणार होती. चित्र्या कदाचित बांद्र्याला जाणार होता. आता आम्ही बिल्डींगवर पुन्हा कधीही जमणार नव्हतो. पुडयचा वर्षी शिकवायला बेंद्रेबाई होत्या. पण झेंडेसर नव्हते. मांजरेकरसर निघून गेलेले. वर्ग त्या जाळीच्या पिंज्र्याआड होता. तितून ग्राउंड दिसणार नव्हते. सोनारपडचे डोंगर दिसणार नव्हते. उद्यापासून त्या कडूसकर संराची शिकवणी लावायची होती. सगळीकडे ती आणीबाणी तशीच होती. पण विजय नव्हता, केटी नव्हता. नरूमामाचं लग्न झाला होता. आमचा आंगणत कोणी चेस केलणार नवता. आता शेताडीत चाली बांधल्या जाणार होत्या. तिन्थ ती पाण्यान भरलेली भाताची शेत आता कधीच दिसणार नव्हती. भोवताली हे अफाट भव्य जग तसंच होत, पण शिरोडकर त्यात कुंठ हरवलीये ते माहीत नव्हंत. 

शाळा संपली होती आता फक्त होत दहावी नावांच भयाण वर्ष ……. 

For me it is like –

मी  कितीतरी वेळ तसाच बसून राहिलो. मग हळूहळू मला सगळ नीट समजत  गेले. आमचा जागा चेंज झालेला, आता दुसरा टीमची बोलता नाययेणार, जेवतानचा बेठू शकतो. एकत्र बसून गप्पा मारता येणार नाही. 

ज्या रूमला शिफ्ट झाला आहे तिथे फक्त आम्ही आहोत, उबा राहिलातर कोण नाही दिसणार. अमर, आशिष, गणेश, किरण, योगेश, शैलेश, प्रवीण सर आणि इतर मित्रांना बागू शकत नहि. समोर एम भी पीचा नवीन रोड पाहता येणार नाही. 

राहिला आहे फक्त कामाचा मोटा बोज आणि सारक कामाचा वार्ता असेल ….

Only at time of launch we all can meet but I am not able to go and talk to them easily….I am not able to share my snacks to all…Feeling lonely and separated… I wish we can be stay together and keep buzzing from SMS and phone calls…

sad-like dog in office

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *