Who said Humanity is finish….this will change ur thinking… from wall of amol

This is actual incidence happens with my friend Amol Methre (https://www.facebook.com/connectamol) when he was for Pune trip. This touch my heart, must read story…

Humanity at pune
Humanity at pune

“परवा , पूण्यात रिव्हू मीट साठी गेलो होतो … . पहाटे पहाटे ४.

३० ला स्वारगेट ला उतरलो तर , रिक्षा वाल्यांनी माझ्यावर धाड
टाकली , मला’वाकड’हिंजवडी येथे जायचे होते . . . . एकेकाने
बोली चालू केली. . . . ७ ० ० . . . ८ ० ० . . सर्वोच्च बोली १
२ ० ० पर्यंत पोहचली . . . . . शेवटी मीच काहीतरी कारण
काढ…ून बाजूला झालो . . . . जरा एका बाजला येउन ,
गोव्यावरून येणाऱ्या मित्राची वाट बघू लागलो . . .तेवढ्यात एक
पन्नाशीचा , रिक्षावाला समोर येउन उभा राहिला . .”काय साहेब
कुठे जाणार .?”त्याचा गोळी मारल्यासारखा प्रश्न ………
आता मी वैतागलो होतो . . .कारण हा आता १ ४ ० ० असा भाव
करणार असे वाटले . . त्याचा पुन्हा प्रश्न . . . मी ,
पुटपुटलो . . .”हिंजवडी.”. साहेब बसा सोडतो . . . पहिले
किती घेणार ते सांग ?. . . तुम्ही किती देणार . . . त्याचा अजब
प्रश्न . . . मी अंदाजे मागील अनुभवावरून ,माझे उत्तर
फेकले . . .”मी नेहमी , २ ५ ० ते ३ ० ० देतो .”. .”साहेब
बसा . . . मी जास्त घेणार नाही”. . .”बघा हा .!! . .
नंतर . .आयत्या वेळी सहाशे – सातशे सांगाल . !!”……. .
शेवटी काही इलाज नाही म्हणून मी . . बसलो.
…………… रिक्षात बसल्यावर माझे , निरीक्षण चालू झाले ,
रिक्षावाला चार पावसाळे बघितलेला वाटत होता . . . रिक्षात
देवाचा फोटो लावतात . . . तिथे’स्वामी’. . . आणि साई
बाबांचा फोटो होता . . . सोबत एका फटीत पाच –
सहा पोथ्या होत्या . . .”साहेब गाणी लाऊ काय . . .
माझ्या कडे , आरत्या , हिंदी जुनी – नवी ,कव्वाली ,अभंग ,
मराठी गाणी . . . सगळी आहेत तुम्ही सांगाल ती लावतो”. .
मी वाकून स्पीकर बघितला तर कुठे दिसला नाही . . .
माझी शंका , बघून त्याने खुलासा केला साहेब”माझ्या मोबाइल
मध्ये आहेत .”. . . मोबाइल जुना नोकिया चा साधा पीस
होता . . . मी , म्हणालो’राहू दे !’. . . सहज म्हणून
त्यांना विचारलो,”काय किती वर्ष रिक्षा चालवताय?”
. . . झाली , असतील दहा एक वर्ष . . . . मग पूर्वी काय
करायचात ? माझा सलग दुसरा प्रश्न . . . . मग , मात्र
तो बोलायला लागला . . . साहेब पूर्वी माझ्या वडीलांचे . . ५
ट्रक होते . . . वडील गेल्यावर मी , व्यवसाय पुढे चालू
केला . . . पण पुढे दोन -तीन वर्षात . . पार्टनर
लोकांनी फसवले . . . . मला ३ ० लाखाचे कर्ज . . झाले . . . मग
घरात होते नवते ते विकून . . कसे बसे कर्ज फेडत आणले आहे . .
सध्या पर्वती येथे भाड्याने राहतो . . . . एकेकाळी खूप
श्रीमंती बघितली आहे . . . इकडे भाड्याने राहायला आल्यावर . .
मुले लहान होती . . मग , भाड्यावर रिक्षा चालवायला लागलो . .
कसे बसे घर चालवले . . आता मुलगा हाताशी आला आहे. . . .
तो शिपाई म्हणून लागला आहे , मुलगी लास्ट इयर
ला आहे .”. .”माझी ३ वर्षापूर्वी मेजर हार्ट सर्जरी झाली . .
परत ४ लाखाचे कर्ज झाले . . . . (त्याने हात दाखवला ,
जिथली नस . . काढून आता ह्र्य्दयात काम करत होती . . .
कदाचित . . हाताचे कष्ट करण्याची सवय . . .
आता त्याच्या ह्रुदयाने स्वीकारली होती ) … परत ते फेडायचे
आहे … . .”मी मनातल्या मनात त्याच्या कर्जाची बेरीज करत
होतो !. . पण मला एक सांगा . .”काका !”माझ्या तोंडातून चटकन
रिक्षवाला आता काका झाला होता . . . तुम्ही एवढे कमी पैसे
कसे घेताय . . . बाकी लोक मला 1 २ ० ० पर्यंत घेऊन
गेलो होते . . !
………… साहेब , मला फुकटचा लूटलेला पैसा नको . . . माझे
कर्ज सावकाश फेडीन , पण’साई’वरून बघत आहेत . .
त्यांना काय उत्तर देऊ . . . कधी कधी लोक
बिचारी कामाला आलेली असतात , एक एक
रुपया हिशोबाचा असतो आणि त्यातील . . पैसे ओरबाडून . .
मला , श्रीमंत नाही व्हायचे . . . माझी , मुलगी पण
हाताशी येईल . . . कधी कधी . . ती पण रिक्षा चालवते . .
सकाळचे LPG भरायचे काम तिंच करते . . कारण महिलांची रांग
वेगळी असते . . त्याबद्दल मी तिला रोज ५ ० रुपये देतो . .
आपले मस्त चालले आहे काही टेन्शन नाही , मग
कशाला लुटालूट ?”त्याचा मला उलटा प्रश्न . . . माझे लुटारू मन
भानावर आलेले . . . मनातल्या मनात काकांना लाख वेळा स्यालुट
केला . . . कुठे . . . बाराशे पर्यंत बोली लावणारे नवीन
पिढीतील , झटपट श्रीमंत होण्याचे स्वप्न बघणारे
व्यावसाईक . . . . कुठे , ह्र्य्दय फाटून पण . . . इमानदारी . .
कायम राखणारा . . फकीर . . समोर . .’साई’फोटोतून मंद हसत
होते . . . माझा स्टोप जवळ आला . . . काका नाव काय
तुमचे ? . . .’अजय’.. . . पुढचे आडनाव मी ऐकले नाही . . कारण
आडनावाला जातीचा दर्प , येतो . . तो मला येऊ
द्यायचा नवता . . . !.मी फाकीराची मूर्ती . .डोळ्यात
साठवली आणि स्वारगेट ते हिंजवडी . . वाकड . . . २ ०. २
किमी चे . . ३ ० ० रुपये देवून . . निरोप घेतला . .
. . . आजही’अजय काका’स्वारगेट ला पहाटे रिक्षा लावतात . . .
त्यांचा फोन नंबर . . ९ ८ ९ ० ० ९ ६ ५ २ २ . . पुण्यात
स्वारगेट ला वेळी अवेळी उतरणार असाल तर आधी एक तास फोन
करा . . फकीर उभा असेल तुमच्या सेवेसाठी . . एक . विनंती ते
भाड्याचा विषय निघाला कि . . तुम्ही किती देणार असा प्रश्न
काकांकडून येतो . . . त्यावेळी थोडे पैसे जास्त सांगा . . . कारण
काका तुम्ही सांगाल त्या भाड्यात तुमच्या इच्छित
स्थळी पोहचवतात । . . आणि अजून त्यांचे १ लाखाचे एक
ओपरेशन बाकी आहे .!!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *