Local Train and My past

आज सकाळी खोपोली लोकाल Train ला चढलो. लवकर चाद्यला मुलेय मला जगह मिळाली. समोर एक कॉलेजच्या group होता, त्यांना मस्ती करताना बगीतला तर [...]