Author
Yashwant Naik

Local Train and My past

आज सकाळी खोपोली लोकाल Train ला चढलो. लवकर चाद्यला मुलेय मला जगह मिळाली. समोर एक कॉलेजच्या group होता, त्यांना मस्ती करताना बगीतला तर [...]